AANPAK

Primair is de doelstelling het reduceren van klachten en het op gang brengen van herstel. Maar vervolgens is het net zo belangrijk om de persoonlijke veerkracht te vergroten en terugval in de toekomst te leren voorkomen.

Elk begeleidingstraject start met een intakegesprek. Daarin wordt een eerste inschatting gemaakt van aard en omvang van de stressklachten. Die kunnen variëren van mild ontregelend tot een burnout.

De eerste ‘ruwe’ diagnose uit het intakegesprek wordt vervolgens verfijnd met gegevens uit digitale vragenlijsten, 1 of 2 aanvullende gesprekken en een bio- feedback meting. Het beeld wat hieruit ontstaat biedt goede aanknopingspunten voor verdere begeleiding. In deze fase worden ook al adviezen gegeven voor het reduceren van klachten.

De begeleiding bestaat uit een aantal gesprekken waarin de volgende zaken aan de orde komen:

  • het geven van educatie over stressfysiologie
  • het aanreiken van leefregels die de verstoorde balans in het lichaam helpen herstellen, waardoor de klachten afnemen
  • de balans leren bewaken tussen inspanning en herstel
  • het leren identificeren van stressbronnen
  • het vroegtijdig gaan herkennen van stress-signalen, fysiek en mentaal
  • beter leren stellen van grenzen (assertiviteit)
  • het op peil houden van energiereserves (vitaliteit)

LEES VERDER
 
© 2010 Tanya de Wit