Als we gefrustreerd, ontmoedigd of verdwaald raken, hoeft dat dus zeker niet te betekenen dat onze ontwikkeling is gestopt. Het is goed mogelijk dat we gewoon in een weerbarstige fase zitten.

Het kunnen uiteenlopende zaken zijn, die ons functioneren tijdelijk in de weg zitten. We kunnen op welke manier dan ook tegen onze grenzen aanlopen en uitgeput, gedemotiveerd of gedesoriënteerd raken. Dat betekent vaak dat onze huidige manier van denken en handelen ons niet meer dient.

Het komt er dan op aan om ons opnieuw bewust te worden van onze wensen en daarmee aan het werk te gaan. terug
 
© 2010 Tanya de Wit