ACHTERGROND

Een beetje stress op z´n tijd is geen probleem. Het menselijk lichaam is er gelukkig op ingericht om in antwoord op spannende of belastende situaties te reageren met een verhoogde staat van paraatheid en extra vermogen.

Daardoor zijn we in staat om bij wisselende omstandigheden fysiek en psychisch in evenwicht te blijven en soms zelfs uitzonderlijke prestaties te leveren.

Het evenwicht blijft gehandhaafd zolang de belangrijkste oorzaken van stress binnen niet al te lange tijd ook weer verdwijnen of verminderen. Blijken ze daarentegen van langduriger of zelfs chronische aard, dan is de kans groot dat zich stressklachten ontwikkelen.

Het mechanisme in het lichaam dat bedoeld is om stress te reguleren, kan overbelast raken en zich zelfs tegen ons keren. Dat resulteert dan in uiteenlopende klachten van fysieke, mentale en emotionele aard.

Er zijn uiteraard situaties of omstandigheden die door nagenoeg elk mens als behoorlijk stressvol worden ervaren. Maar er is ook sprake van individuele verschillen bij de ervaring van stress. Wat de één waarneemt als een uitdagende situatie of omgeving, kan voor een ander als belastend worden ervaren. terug
 
© 2010 Tanya de Wit